Dịch vụ cho thuê hệ thống ERP
Dịch vụ cho thuê hệ thống ERP

Dịch vụ cho thuê hệ thống ERP

  • 18/02/2017

Ngày nay, thế giới đầu tư phát triển công nghệ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán doanh nghiệp. Đồng thời, đề chuyên nghiệp hoá, xã hội hóa đầu tư, quản lý, vận hành các hệ thống ERP. Dịch vụ này rất phù hợp với doanh nghiệp chưa có hệ thống ERP tổng thể.

Chi tiết