Dịch vụ cho thuê hệ thống ERP

Ngày nay, thế giới đầu tư phát triển công nghệ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán doanh nghiệp. Đồng thời, đề chuyên nghiệp hoá, xã hội hóa đầu tư, quản lý, vận hành các hệ thống ERP. Dịch vụ này rất phù hợp với doanh nghiệp chưa có hệ thống ERP tổng thể, nguồn lực CNTT thiếu, chi phí đầu tư ban đầu thấp.
Cloud Computing là gì?

Khái niệm Cloud Computing (Điện toán đám mây) được định nghĩa bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ (NIST – National Institute of Standards & Technology ) như sau:

“Cloud Computing là mô hình dịch vụ cho phép người dùng truy cập tài nguyên điện toán dùng chung (mạng, server, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng, một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi, theo yêu cầu. Tài nguyên điện toán này có thể được thiết lập hoặc hủy bỏ nhanh chóng bởi người dùng mà không cần sự can thiệp của Nhà cung cấp dịch vụ”.

Đặc điểm dịch vụ Cloud Computing

Dịch vụ Cloud Computing thực thụ phải có 5 đặc điểm sau:

1. Truy cập tài nguyên điện toán qua kết nối mạng băng rộng

2. Người dùng tự cấu hình dịch vụ theo yêu cầu (on-demand self service)

3. Tài nguyên được dùng chung bởi nhiều người dùng một cách tối ưu

4. Việc sử dụng tài nguyên được đo đếm (gần) theo thời gian thực

5. Tài nguyên có thể tăng/giảm nhanh chóng mà không cần sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ

Lợi ích của Cloud Computing

Giải pháp/Dịch vụ Cloud Computing đem lại lợi ích cho khách hàng có nhu cầu:

1. Muốn giảm thiểu rủi ro đầu tư vào hệ thống kỹ thuật.

2. Có nhu cầu tài nguyên Computing “biến động” nhanh

3. Có yêu cầu cao về độ khả dụng dịch vụ (>99.9%)

4. Có yêu cầu cao về băng thông và chất lượng kết nối mạng (Internet trong nước và quốc tế)

5. Có nhu cầu giám sát hệ thống/dịch vụ 24×7

Hiện nay, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng nào có nhu cầu thuê dịch vụ ERP dưới dạng điện toán đám mây cho các mảng nghiệp vụ sau:

  • Tài chính kế toán
  • Mua sắm
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý sản xuất
  • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
  • Quản lý tài sản, thiết bị
  • Chuỗi cung ứng
  • Quản lý nhân sự và tiền lương
  • Quản lý mối quan hệ khách hàng

Quý khách hàng nào có nhu cầu mời liên hệ với chúng tôi: Công ty cổ phần dịch vụ iERP.

Hân hạnh được phục vụ quý khách!