Dịch vụ giám sát triển khai ERP
Dịch vụ tư vấn giám sát Oracle EBS

Dịch vụ tư vấn giám sát Oracle EBS

  • 20/10/2014

Để hỗ trợ tốt hơn cho quý khách hàng sẽ và đang triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP, chúng tôi luôn đem đến những dịch vụ tốt và đảm bảo cho quá trình vận hành hệ thống ERP hoạt động hiệu quả . iERP gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm

Chi tiết