Dịch vụ triển khai ERP
Dịch vụ triển khai ORACLE ERP

Dịch vụ triển khai ORACLE ERP

  • 20/10/2014

Khái niệm về hệ thống ERP ngày này đã trở nên phổ dụng trên toàn thế giới, và tuy mới chỉ bắt đầu nhưng sẽ có tầm quan trọng bậc nhất trong các ứng dụng doanh nghiệp của thập kỷ này tại Việt Nam. ERP thực sự là một công cụ mạnh

Chi tiết
Giới thiệu hệ thống Oracle EBS

Giới thiệu hệ thống Oracle EBS

  • 20/10/2014

Oracle được Larry Ellision cùng Bob Miner và Ed Oates thành lập ngày 16/06/1977 tại Redwood Shores, California (Mỹ) với tên ban đầu là Software Development Laboratories (SDL), đến nay Công ty Oracle (Oracle Corporation – NASDAQ: ORCL) đã trở thành một ...

Chi tiết