Oracle được Larry Ellision cùng Bob Miner và Ed Oates thành lập ngày 16/06/1977 tại Redwood Shores, California (Mỹ) với tên ban đầu là Software Development Laboratories (SDL), đến nay Công ty Oracle (Oracle Corporation – NASDAQ: ORCL) đã trở thành một.

Oracle được Larry Ellision cùng Bob Miner và Ed Oates thành lập ngày 16/06/1977 tại Redwood Shores, California (Mỹ) với tên ban đầu là Software Development Laboratories (SDL), đến nay Công ty Oracle (Oracle Corporation – NASDAQ: ORCL) đã trở thành một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới. Oracle có văn phòng ở hơn 145 nước (trong đó có Việt Nam) với hơn 50.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Doanh số của Oracle giữ vững ở mức hơn 10 tỉ đô la Mỹ/năm. Sản phẩm chính của Công ty là hệ quản trị CSDL, công cụ phát triển ứng dụng CSDL và phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) cùng với các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ liên quan.

Ngày nay, các sản phẩm của Oracle đã trở thành các công nghệ nền hàng đầu trên thế giới như Oracle Database 10g (g: grid – tính toán lưới) hay Oracle Application Server 10g. Bên cạnh đó là các bộ công cụ thiết kế và phát triển ứng dụng Oracle Designer, Oracle Developer (gồm cả Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Discoverer, Oracle JDeveloper…) cũng trở nên rất phổ biến. Ngoài ra, một mảng sản phẩm mà Oracle đã và đang rất chú trọng phát triển chính là phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP). Ngoài việc đầu tư cho sản phẩm của mình là Oracle eBusiness Suite, Oracle cũng đang tiếp tục duy trì các sản phẩm ERP của PeopleSoft (bị Oracle mua vào cuối năm 2004) và J.D. Edwards (bị PeopleSoft mua năm 2003) với tên là Oracle’s PeopleSoft Enterprise và Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne. Oracle cũng đã tuyên bố sẵn sàng mua Siebel – một công ty ERP lâu đời khác. Vị thế của Oracle trên thị trường ERP đã được khẳng định và ngày càng được củng cố, phát triển.