Thông tin tuyển dụng

# Tên công việc Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Tuyển dụng Kế toán 1 Hà Nội 31/08/2017
1 Tuyển dụng nghiệp vụ BI 3 98 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 15/10/2017
1 Tuyển dụng Thực tập sinh phòng Kế toán 1 Hà Nội 31/11/2017
2 Tuyển dụng nghiệp vụ BI 8 98 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 15/08/2017
2 Tuyển dụng Kỹ thuật BI 3 98 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 15/10/2017
2 Tuyển dụng Kỹ thuật viên 4 Hà Nội 31/11/2017
3 Tuyển dụng Lập trình viên BI 2 98 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 15/08/2017
4 Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP tuyển dụng 10 98 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 25/03/2017