vicem hoang mai

 

Sau gần 05 tháng triển khai, kể từ khi iERP và xi măng Hoàng Mai ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp Oracle EBS phiên bản R12, hệ thống đã được đưa vào vận hành chính thức tại tất cả các đơn vị thuộc công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Với sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ của xi măng Hoàng Mai cùng tác phong chuyên nghiệp, nhiệt huyết, chăm chỉ của các chuyên gia tư vấn triển khai của iERP, chúng tôi đã hoàn thành 5 giai đoạn của dự án, bao gồm:

–   Kick-off, chuẩn bị dự án

–   Xây dựng hệ thống mẫu, phân tích, thiết kế

–  Xây dựng hệ thống

–   Chuyển đổi hệ thống và đào tạo diện rộng

–   Vận hành hệ thống.

Thời gian tới iERP sẽ tiếp tục hỗ trợ vận hành hệ thống, hoàn tất đối chiếu số liệu 2 kỳ sau vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ CNTT Xi măng Hoàng Mai, bàn giao quy trình hỗ trợ bảo hành hệ thống và cuối cùng là nghiệm thu hệ thống