Đào tạo nghiệp vụ Phân hệ Giá thành trên EBS cho cán bộ VICEM

Đào tạo nghiệp vụ Phân hệ Giá thành trên EBS cho các cán bộ thuộc các đơn vị VICEM

Sáng ngày 25 tháng 09 vừa qua, iERP đã tiến hành khai giảng khoá học Nghiệp vụ Phân hệ Giá thành trên EBS cho các cán bộ thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và các cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của VICEM trên cả nước, tất cả đã có mặt đầy đủ tại Hà Nội để tham gia khoá đào tạo diễn ra trong vòng một tuần. Đây là một phần trong dự án triển khai hệ thống Oracle EBS mà iERP đã triển khai cho VICEM.

Buổi đào tạo nghiệp vụ Phân hệ giá thuộc hệ thống Oracle EBS tại VICEM
Buổi đào tạo nghiệp vụ Phân hệ giá thuộc hệ thống Oracle EBS tại VICEM

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa iERP và VICEM luôn diễn ra rất tốt đẹp. Điều này được đánh dấu bằng hàng loạt dự án iERP đã triển khai thành công không chỉ tại tổng công ty VICEM mà còn ở nhiều đơn vị thành viên như VICEM Hoàng Mai, VICEM Bút Sơn, VICEM Hải Phòng … Cùng sự hỗ trợ, tham vấn từ các đơn vị thuộc VICEM, những dự án hợp tác giữa hai bên luôn thành công tốt đẹp. Việc triển khai những sản phẩm như Hệ thống Orable EBS, Hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence – BI) của iERP đã giúp VICEM và các đơn vị thành viên nâng cao đáng kể năng suất hoạt động, khả năng quản trị doanh nghiệp, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí, công sức dành cho những nghiệp vụ quản trị, điều hành.

Khoá học Nghiệp vụ Phân hệ Giá thành trên EBS cho các cán bộ thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) gần như là bước cuối cùng trong quá trình hoàn tất, chuyển giao dự án triển khai hệ thống Oracle EBS mà iERP đã thực hiện cho tổng công ty VICEM. Đây là một trong những phần nghiệp vụ thuộc dự án bao gồm:

  • INV – Quản lý Kho;
  • PO – Quản lý Mua sắm;
  • OM – Quản lý Bán hàng;
  • MFG – Sản xuất;
  • OPM – Giá thành;
  • FIN – Tài chính Kế toán : AP – Kế toán Phải trả; AR – Kế toán Phải thu; CM – Quản lý Tiền mặt; FA – Quản lý Tài sản cố định; GL – Sổ Cái tổng hợp).

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm ERP, chúng tôi hiện đang triển khai các Hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence – BI), Phân mềm hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, đối tác.

Buổi đào tạo nghiệp vụ Phân hệ giá thuộc hệ thống Oracle EBS tại VICEM
Buổi đào tạo cán bộ Vicem đã diễn ra vào 25/09/2017

Với những dự án đã được triển khai thành công tốt đẹp giữa iERP và VICEM cùng các đơn vị thành viên, chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với không chỉ VICEM mà còn cả cộng đồng doanh nghiệp trong tương lai trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và cùng hợp tác vì sự phát triển chung.

Xem thêm: Dịch vụ triển khai ERP

Theo dõi chúng tôi trên: YoutubeFanpage


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments