TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TỔNG THỂ QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Sáng ngày 19/10/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã diễn ra buổi lễ khởi động dự án triển khai hệ thống hoạch định...

Xem tiếp

NÂNG CẤP HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ CHO ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM “Nâng cấp hệ thống báo cáo thống kê” là một trong hai nội dung hợp tác được ký kết vào tháng 6/2020 giữa Công ty Cổ phần dịch vụ iERP (iERP) và Trung tâm Tin...

Xem tiếp

iERP tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống Thông tin quản trị thông minh (Business Intelligence) cho EVN. Ngày 31/7/2020, Công ty Cổ phần dịch vụ iERP (iERP) tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin –...

Xem tiếp

iERP ký hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Quân đội Tháng 6 vừa qua, iERP đã ký kết hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Quân đội (MBBank). Theo điều khoản hợp đồng, iERP sẽ cung cấp dịch vụ triển khai, xây dựng các chức năng, mẫu, báo...

Xem tiếp

Ứng dụng giải pháp Business Intelligence cho doanh nghiệp xây lắp Là một doanh nghiệp xây lắp, bạn có thể đã biết tới Business Intelligence là gì? Nhưng đang băn khoăn Business Intelligence có ứng dụng được cho doanh nghiệp xây lắp không? Khi ứng dụng, lợi ích hệ thống đó mang...

Xem tiếp

iERP tổ chức khóa đào tạo sử dụng hệ thống ERP phân hệ quản lý kế hoạch cho cán bộ Vicem Chiều ngày 17/7/2020, iERP cùng Viện công nghệ Xi mang Vicem đã bế giảng khóa học “Đào tạo sử dụng hệ thống ERP phân hệ quản lý kế...

Xem tiếp

VIMID – Doanh nghiệp vận tải tiên phong ứng dụng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence (BI) là hệ thống thông tin được tập hợp và xử lý  thành các...

Xem tiếp

iERP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BUSINESS INTELLIGENCE CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 1 Ngày 10/7/2020, tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần xây lắp điện 1 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ khởi động dự án...

Xem tiếp

Công ty CP Dược phẩm Nam Hà tin tưởng, lựa chọn Công ty CP DV iERP là đơn vị triển khai giải pháp Oracle E-Business Suite. Giới thiệu về Dược phẩm Nam Hà Thành lập năm 1960, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Dược phẩm Nam Hà)...

Xem tiếp

iERP ký kết thành công hợp đồng triển khai hệ thống Quản lý tài sản và nâng cấp phần mềm Báo cáo thống kê cho Đài Truyền hình Việt Nam Đáp ứng nhu cầu sử dụng hiệu chỉnh báo cáo cũ và phát triển của đơn vị, ngày 22/06/2020,...

Xem tiếp