TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TỔNG THỂ QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Sáng ngày 19/10/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã diễn ra buổi lễ khởi động dự án triển khai hệ thống hoạch định...

Xem tiếp

iERP tổ chức khóa đào tạo sử dụng hệ thống ERP phân hệ quản lý kế hoạch cho cán bộ Vicem Chiều ngày 17/7/2020, iERP cùng Viện công nghệ Xi mang Vicem đã bế giảng khóa học “Đào tạo sử dụng hệ thống ERP phân hệ quản lý kế...

Xem tiếp

VIMID – Doanh nghiệp vận tải tiên phong ứng dụng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence (BI) là hệ thống thông tin được tập hợp và xử lý  thành các...

Xem tiếp

Công ty CP Dược phẩm Nam Hà tin tưởng, lựa chọn Công ty CP DV iERP là đơn vị triển khai giải pháp Oracle E-Business Suite. Giới thiệu về Dược phẩm Nam Hà Thành lập năm 1960, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Dược phẩm Nam Hà)...

Xem tiếp

iERP tiếp tục ký hợp đồng “Bảo trì nâng cấp hệ thống ERP” cho Vicem Hoàng Thạch Là đơn vị tư vấn và triển khai các giải pháp quản trị nguồn lực hàng đầu Việt Nam, trong suốt nhiều năm qua, iERP đã trở thành đối tác triển khai...

Xem tiếp

iERP cùng Viện công nghệ Vicem tổ chức khóa học “Tổng quan hệ thống ERP phiên bản 12.2.8” Từ năm 2016, công ty Cổ phần dịch vụ iERP là đơn vị triển khai các giải pháp quản trị nguồn lực cho Tổng công ty Xi Măng Việt Nam Vicem...

Xem tiếp

Triển khai hệ thống thông tin quản trị thông minh tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Trong những năm qua, EVN đã rất tích cực đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trong đó, đặc biệt chú...

Xem tiếp

Tiếp nối thành công của các nhà máy Xi măng, Xi măng Hải Phòng là đơn vị thứ 7 trong VICEM tiếp tục triển khai Oracle ERP.

Xem tiếp

iERP triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai Xi măng Hoàng Mai được thành lập ngày 07 tháng 10 năm 1995 là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng...

Xem tiếp

iERP triển khai, nâng cấp hệ thống Oracle EBS cho VICEM Tam Điệp Công ty TNHH xi măng Vicem Tam Điệp là thành viên của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem), nhà máy sản xuất của công ty được đặt tại địa bàn xã Quang...

Xem tiếp