Giải pháp BI giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh tổng thể chỉ trên môt biểu đồ dashboard

Trong công tác điều hành, nhằm quản lý hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thường tốn khá nhiều thời gian và nguồn lực từ để xử lý các báo cáo, số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như: bộ phận phát triển thị trường, marketing, bán hàng, nhân sự…. Điều này góp phần trực tiếp làm giảm năng suất hoạt động cũng như không giúp nhà quản lý có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với công cụ Business Intelligence (BI), chỉ cần một biểu đồ (dashboard) tổng quan bạn đã giải quyết được vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện trong doanh nghiệp của mình, dễ dàng phát hiện ra mọi hoạt động bất thường tại mỗi đơn vị ngay lập tức.

Xử lý báo cáo kinh doanh truyền thống

Xử lý báo cáo kinh doanh truyền thống

Vậy làm thế nào 1 Dashboard đơn giản lại có thể mô tả đầy đủ được hết các hoạt động của công ty. Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây.

Dashboard tổng quan tình hình hoạt động doanh nghiệp

Dashboard tổng quan tình hình hoạt động doanh nghiệp

Với 1 dashboard ở trên, lãnh đạo doanh nghiệp có thể nắm bắt được 9 vấn đề của doanh nghiệp mình bao gồm

  1. Biểu đồ (1): Đầu tiên là dashboard nhỏ đưa ra thông tin số lượng cửa hàng chi nhánh ở thời điểm hiện tại với sự so sánh trong 12 tháng liên kề để cho thấy được sự thay đổi qua các tháng. Biểu đồ này sẽ cho thấy hiệu quả làm việc của đội ngũ Phát triển thị trường tốt hay không tốt.
Biểu đồ phân tích về số lượng cửa hàng

Biểu đồ phân tích về số lượng cửa hàng

  1. Biểu đồ (2) Traffic: Biểu đồ này mô tả thông tin về lưu lượng khách hàng vào hệ thống (cửa hàng, website, fanpages…). Biểu đồ có sự so sánh giữa các tháng từ đầu năm, hoặc 12 tháng liền kề để cho thấy được cái nhìn tổng thể qua các khoảng thời gian. Biểu đồ này sẽ thể hiện hiệu quả làm việc của đội ngũ Marketing trong doanh nghiệp.
Biểu đồ phân tích về hiệu quả Marketing

Biểu đồ phân tích về hiệu quả Marketing

  1. Biểu đồ (3) Conversion rate: Biểu đồ này mô tả thông tin Tỷ lệ chuyển đổi giữa số lượng người mua hàng thực sự trên tổng số khách hàng. Biểu đồ có sự so sánh các tháng từ đầu năm, hoặc 12 tháng liền kề để cho thấy được sự khác nhau qua từng tháng. Biểu đồ này sẽ nói lên tính hiệu quả trong quá trình làm việc của đội ngũ Sales của doanh nghiêp.
Biểu đồ phân tích về hiệu quả bán hàng

Biểu đồ phân tích về hiệu quả bán hàng

Tương tự với các biểu đồ con khác từ 4 đến 9 đều có thể đưa ra tổng quan về hoạt động của một bộ phận cụ thể trong công ty và chỉ ra được bộ phận đó đang hoạt động tốt hay không tốt hoặc đang có vấn đề gì đang xảy ra với hoạt động tại bộ phận này cần được giải quyết.

Với những bất thường xảy ra tại từng bộ phận, lãnh đạo doanh nghiệp có thể click để xem chi tiết, tìm hiểu sâu thông tin về nguyên nhân gây ra sự việc này và nhanh chóng có phương án xử lý.

Dưới đây là một số Dashboard tổng quan cho một số mô hình quản trị tiêu biểu.

Biểu đồ tổng quan hoạt động của một công ty ở góc nhìn khác

Biểu đồ tổng quan hoạt động của một công ty ở góc nhìn khác

Biểu đồ tổng quan hoạt động của tập đoàn với nhiều ngành nghề kinh doanh và các công ty con

Biểu đồ tổng quan hoạt động của tập đoàn với nhiều ngành nghề kinh doanh và các công ty con

Để có thêm về các biểu đồ phân tích kinh doanh, các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: https://ierp.vn/ibis.

Theo dõi kênh tin tức của chúng tôi để cập nhật những tin tức mới nhất: YoutubeFanpage

Bình luận