iERP tham gia “Internet Day Việt Nam 2019” để cùng doanh nghiệp “Đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số”

iERP tham gia “Internet Day Việt Nam 2019” để cùng doanh nghiệp “Đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số”

Thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng nhằm kiến tạo xã hội số. Tại Việt Nam, dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia đã đưa ra 03 giai đoạn Chuyển đổi số nhằm hướng tới chuyển đổi số toàn diện, với nền kinh tế, xã hội vận hành dựa trên công nghệ số, đổi mới và sáng tạo.

Với mục tiêu phát triển cùng doanh nghiệp và đồng hành cùng của cuộc cách mạng 4.0 đang sôi sục trong nền kinh tế Việt nam.  Ngày 11/12/2019, tại khách sạn Sheraton, Quảng An, Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, iERP tham gia sự kiện Internet Day Việt Nam để khẳng định với các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp phương châm “Cam kết thành công – Nâng tầm quản trị”.

Với iERP khách hàng được cam kết đảm bảo thành công trong công cuộc chuyển đổi số với hệ sinh thái công nghệ số hoàn chỉnh của các giải pháp toàn diện bao gồm:

  • Hệ thống ERP (Enterprise resource planning): Cho phép đồng bộ toàn bộ dữ liệu từ các đơn vị hoặc từ nhiều phần mềm với nhau và chỉ sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất để mọi phòng ban đều có thể truy cập vào và chia sẻ dữ liệu cho nhau thay vì cách chia sẻ trên giấy tờ truyền thống trước đây.
  • Hệ thống BI (Business Intelligence) là hệ thống Báo cáo quản trị thông minh, nói một cách cụ thể hơn, BI là “công cụ hỗ trợ việc ra quyết định mà có thể mang lại quyền truy cập, phân tích và sử dụng các thông tin tối quan trọng của doanh nghiệp một cách thực tế và tương tác nhất”. BI tập hợp và xử lý toàn bộ các loại dữ liệu thô trong doanh nghiệp thành các biểu đồ, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ tương tác, và đặc biệt đem lại cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cái nhìn từ tổng thể toàn doanh nghiệp đến các mảng, các thông tin chi tiết nhất.
  • Giải pháp Hóa đơn điện tử: Giải pháp thay thế cho hóa đơn giấy hiện hành, đáp ứng hoàn toàn các thông tư mới nhất từ Bộ tài chính. Hóa đơn điện tử Cho phép doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật với các yêu cầu về hóa đơn được bạn hành bởi các cơ quan Thuế và nhà nước.
  • Hệ thống quản trị thông tin trong doanh nghiệp: Cho phép vận hành toàn bộ các công việc hành chính của doanh nghiệp trên nền tảng Văn phòng online.

Môt số hình ảnh tại sự kiện.

Gian hàng iERP tại sự kiện

Chuyên gia tư vấn của iERP

Logo iERP tại sự kiện

Theo dõi iERP trên để cập nhật tin tức nhanh chóng: YoutubeFanpage

Bình luận