Phân tích dữ liệu lớn

Sáng ngày 18/6/2020, công ty Cổ phần dịch vụ iERP đã tham dự hội thảo “Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030” do Tổng cục Khí tượng Thủy Văn tổ chức và trình bày về giải pháp...

Xem tiếp