Được thành lập năm 1999, Công ty TNHH Việt Vương (VVG) đã trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, hoạt động trong lĩnh vực là cung cấp cơ sở hạ tầng, giải pháp trọn gói từ tư vấn giải pháp, thiết kế, sản xuất, lắp đặt, xây dựng và chuyển giao các công trình. Do phạm vi kinh doanh của Việt Vương không chỉ gói gọn trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ … nhu cầu quản lý toàn bộ hệ thống kinh doanh sản xuất, các công ty con, từng lĩnh vực trên một nền tảng thống nhất, chuyên nghiệp là vô cùng cấp thiết.

Theo đó, ngày 15/04/2014, công ty Cổ phần Dịch vụ iERP (iERP) và công ty Cổ phần Việt Vương (VVG) đã cùng ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Oracle EBS cho công ty Việt Vương cũng như các công ty con.

iERP triển khai hệ thống ORACLE EBS cho Công ty TNHH Việt Vương

iERP triển khai hệ thống ORACLE EBS cho Công ty TNHH Việt Vương

Phạm vi triển khai hệ thống ORACLE EBS

iERP và VVG đã tiến hành thiết lập phạm vi các nghiệp vụ cần xử lý thông qua quá trình khảo sát, xây dựng bộ tài liệu quy trình nghiệp vụ, thảo luận và phê duyệt. Sau khi bộ tài liệu quy trình này được phê duyệt sẽ hình thành phạm vi cuối cùng của dự án triển khai.

Phạm vi triển khai phần mềm Oracle EBS bao gồm các phân hệ quen thuộc gồm: AP- Quản lý nợ phải trả, RM- Quản lý nợ phải thu, CM- Quản lý vốn bằng tiền, GL- Quản lý sổ cái, OP Invent- Quản lý hàng tồn kho, Quản lý hồ sơ nhân sự,…

Phạm vi các phân hệ thuộc hệ thống Oracle EBS triển khai gồm :

  • Quản lý nợ phải trả – Accounts Payable
  • Quản lý nợ phải thu – Receivables Management
  • Quản lý vốn nguồn tiền – Cash Management
  • Quản lý tài sản cố định – Fixed Assets
  • Quản lý sổ cái – General Ledger
  • Quản lý mua sắm – Oracle Purchasing
  • Quản lý hàng tồn kho – Inventory
  • Quản lý đơn đặt hàng – Order Management
  • Quản lý giá thành sản phẩm, công trình – Costing
  • Quản lý hồ sơ nhân sự.
Kiến trúc Oracle EBS R12

Kiến trúc Oracle EBS R12 (Nguồn: Internet)

Kết quả đạt được

Chỉ sau 15 tuần triển khai dự án, hệ thống ERP đã được bàn giao lại cho VVG và vận hành một cách ổn định, trơn tru trong tất cả các hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của công ty Cổ phần Việt Vương.

Tiếp nối thành công đó, vừa qua 2 bên đã tiếp túc kí kết hợp đồng dịch vụ bảo trì phần mềm Oracle EBS của VVG cùng với việc tư vấn và xử lý các lỗi phát sinh liên quan tới nghiệp vụ và hệ thống ERP trong quá trình hoạt động hàng ngày. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày ký. 2 bên đã phối hợp và hoàn thành giai đoạn hỗ trợ vận hành trong 3 tháng (9,10,11 năm 2016).

Với sự hợp tác bền chặt và mang tính giá trị lâu dài như vậy có thể phần nào khẳng định được iERP là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp tổng thể cho các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần Việt Vương nói riêng.

ierp.vn

Bình luận