các bài toán quy trình nội bộ
doanh nghiệp thường gặp phải

giải pháp văn phòng điện tử ecm
lời giải cho bài toán
của doanh nghiệp

Enterprise Content Management (ECM) là hệ thống quản trị tri thức doanh nghiệp hiện đại, thực hiện số hóa tài liệu và quy trình. Hệ thống ECM mang lại nhiều lợi ích trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ECM
PHÁT TRIỂN TRÊN NỀN TẢNG MICROSOFT 365

tự động hóa quy trình

Nhân viên dù không thuộc bộ phận CNTT vẫn dễ dàng tự tạo quy trình mới và gán người/bộ phận tham gia vào quy trình.

Hệ thống sẽ tự động thống kê lại các công việc đã giao và thực hiện trong báo cáo đầu ra.

Hệ thống có cây theo dõi tiến trình, thời gian xử lý và trạng thái hiện tại.

Với hai phiên bản Web và App Mobile, người dùng có thể tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị thông minh

quản lý công việc

Công việc có thể được giao theo quy trình hoặc phát sinh ngoài quy trình. Hệ thống cho phép khởi tạo, giao việc theo cả 2 nhóm trên. Sau khi giao việc, người dùng có thể theo dõi tiến độ công việc thực hiện. Khi nhân sự hoàn thành công việc, gửi kết quả, người giao việc có thể đánh giá mức độ hài lòng với kết quả công việc đó theo các mức độ từ 1 – 5 (Rất không hài lòng – Tuyệt vời)

Hệ thống sẽ tự động thống kê lại các công việc đã giao và thực hiện trong báo cáo đầu ra.

Các tài liệu, thông tin có thể được phân quyền linh hoạt cho người xem. Từ đó bất kể là ai được phân quyền đều có thể xem tài liệu linh hoạt.

quản lý dự án

Hệ thống cho phép người dùng nhập các công việc của 1 dự án cụ thể, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời cho phép theo dõi tiến độ công việc dự án bằng Gantt chart.

Quản trị dự án có thể giao việc trực tiếp theo từng dự án tới từng thành viên trong dự án

Công việc của dự án sẽ được cập nhật tiến độ từ đó cấp quản lý có thể dễ dàng theo dõi và phân bổ nguồn lực phù hợp.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ THÔNG MINH
BUSINESS INTELLIGENCE

Hệ thống tích hợp Báo cáo Quản trị thông minh Business Intelligence (BI) là một trong những điểm mạnh của giải pháp.

Với hệ thống ECM do iERP phát triển, khách hàng sẽ được hỗ trợ xây dựng các báo cáo quản trị thông minh BI lấy dữ liệu trực tiếp từ hệ thống, giúp nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về số lượng công việc, số lượng công việc quá hạn, tỷ lệ quá hạn, thời gian thực hiện thực tế, mức độ hài lòng nội bộ… theo các chiều phân tích cụ thể.

Dịch vụ iERP cung cấp

TƯ VẤN

Tư vấn giải pháp miễn phí