VÌ SAO CẦN
NÂNG CẤP – BẢO TRÌ HỆ THỐNG?

Nâng cấp – Bảo trì hệ thống giúp doanh nghiệp cải thiện tính linh hoạt,
tính toán, bảo mật, trải nghiệm người dùng, hiệu suất và năng suất.

DỊCH VỤ iERP CUNG CẤP

Bảo trì - Bảo hành hệ thống

iERP luôn sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành và không tính phí trong thời hạn bảo hành. Hết thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ gửi thông báo tới khách hàng để chuyển sang giai đoạn bảo trì, duy tu, bảo dưỡng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Nâng cấp hệ thống giúp doanh nghiệp cải thiện tính linh hoạt, tính toán, bảo mật, trải nghiệm người dùng, hiệu suất và năng suất.

iERP là đối tác uy tín của các hãng giải pháp quốc tế tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn cập nhật các phiên bản mới nhất từ hãng để phục vụ nhu cầu nâng cấp hệ thống của khách hàng.

Dịch vụ hỗ trợ vận hành đảm nhiệm việc giải đáp các câu hỏi cụ thể về giải pháp, hệ thống và yêu cầu hỗ trợ vận hành từ người dùng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn các nhiệm vụ

10+ NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG
TRÊN HÀNH TRÌNH TRIỂN KHAI NÂNG CẤP – BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Tư vấn giải pháp miễn phí