THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH FRONTEND Công ty cổ phần dịch vụ IERP chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn tổng thể bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của hệ thống...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TECH LEAD iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ thống...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1. Số lượng: 03 2. Ví trí: Tư vấn nghiệp vụ 3. Mô tả công việc – Phân tích rõ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng – Phối hợp với công ty tư vấn thực hiện khảo sát nghiệp vụ, đề xuất các giải...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn tổng thể bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của hệ...

Xem tiếp

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn tổng thể bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của hệ...

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG FRESHER: KỸ THUẬT, LẬP TRÌNH VIÊN iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020 iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2020 iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ...

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH, TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BI Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Bạn là người yêu lập trình và mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại iERP....

Xem tiếp

Công ty Cổ phần Dịch vụ IERP chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ giải quyết bài toán của doanh nghiệp thông qua các giải pháp tư vấn tổng thể bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của giải pháp quản trị nguồn lực tổng thể doanh...

Xem tiếp