Hệ thống thông tin quản trị thông minh

NÂNG CẤP HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ CHO ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM “Nâng cấp hệ thống báo cáo thống kê” là một trong hai nội dung hợp tác được ký kết vào tháng 6/2020 giữa Công ty Cổ phần dịch vụ iERP (iERP) và Trung tâm Tin...

Xem tiếp

iERP tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống Thông tin quản trị thông minh (Business Intelligence) cho EVN. Ngày 31/7/2020, Công ty Cổ phần dịch vụ iERP (iERP) tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin –...

Xem tiếp

VIMID – Doanh nghiệp vận tải tiên phong ứng dụng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh – Business Intelligence (BI) là hệ thống thông tin được tập hợp và xử lý  thành các...

Xem tiếp

iERP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BUSINESS INTELLIGENCE CHO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 1 Ngày 10/7/2020, tại trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần xây lắp điện 1 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ khởi động dự án...

Xem tiếp

Khi doanh nghiệp gặp một số vấn đề sau thì đó là dấu hiệu của sự cần thiết phải có một hệ thống tri thức nghiệp vụ.

Xem tiếp