THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ iERP

Kính gửi:  – Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng,

                 – Các tổ chức, cá nhân có liên quan,

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ iERP;
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 011405/BBH_HDQT/2024 ngày 14/05/2024 về việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty CP Dịch vụ iERP,
  • Căn cứ nghị quyết số 011405/NQ_HDQT/2024 ngày 14/05/2024 về việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dịch vụ iERP,

Công ty CP Dịch vụ iERP xin được trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

  • Ông Đào Lê Hải được bầu giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Ngọc Cần kể từ ngày 14/05/2024.
  • Ông Đào Lê Hải là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty CP Dịch vụ iERP kể từ ngày 14/05/2024.

Chi tiết nghị quyết của Hội đồng quản trị tại đây.Nghi quyet bo nhiem va mien nhiem TGD

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP

Theo dõi chúng tôi tại: FacebookLinkedinYoutube

Email: info@ierp.vn


Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận