Tháng 6 vừa qua, iERP đã ký kết hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Quân đội (MBBank). Theo điều khoản hợp đồng, iERP sẽ cung cấp dịch vụ triển khai, xây dựng các chức năng, mẫu, báo cáo theo yêu cầu từ kế toán nội bộ của Ngân...

Xem tiếp

Trong những năm gần đây, các công trình xây dựng phát triển mạnh mẽ ở các thành phố lớn và các tỉnh lân cận. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng lớn của các doanh nghiệp xây lắp. Sự cạnh tranh đó thúc đẩy các doanh nghiệp...

Xem tiếp

Bạn muốn thay đổi tình trạng kinh doanh hiện tại. Bạn đã sẵn sàng cho sự phát triển và muốn tối ưu các nguồn lực của mình. Làm thế nào để bạn đạt được điều này? Nếu bạn muốn một cái gì đó mới, bạn phải ngừng làm một...

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG FRESHER: KỸ THUẬT, LẬP TRÌNH VIÊN iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của...

Xem tiếp

Từ năm 2016, công ty Cổ phần dịch vụ iERP là đơn vị triển khai các giải pháp quản trị nguồn lực cho Tổng công ty Xi Măng Việt Nam Vicem và các đơn vị thành viên từ. Hàng năm, theo yêu cầu của Viện công nghệ Vicem, iERP...

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020 iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ...

Xem tiếp

Oracle ERP Cloud là một giải pháp quản lý tổng thể dành cho doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây, giải quyết bài toán tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi ích cho các doanh nghiệp, tạo nên bước ngoặt có tính chiến lược...

Xem tiếp

Xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu như: Tối ưu hóa tồn kho; Chủ động trong các khâu vật tư, sản xuất, phân phối; Tối ưu hóa chi phí giúp giảm giá thành; Thay đổi sản phẩm một cách nhanh...

Xem tiếp

Hiện nay, chúng ta thường gặp khái niệm “ hệ thống ERP”, vậy hệ thống ERP là gì, có vai trò gì đối với quản trị doanh nghiệp và doanh nghiệp lựa chọn hệ thống ERP phù hợp như thế nào

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2020 iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ...

Xem tiếp