Infor CloudSuite Industrial – Giải pháp ERP toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Infor CloudSuite Industrial – Một giải pháp ERP toàn diện dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Infor CloudSuite Industrial (Infor Syteline) là một trong những giải pháp ERP (Enterprise Resources Planning) hàng đầu trên thế giới. Với những tính năng của mình, Infor CloudSuite Industrial được đánh giá là một giải pháp ERP toàn diện để doanh nghiệp tận dụng mọi nguồn lực của mình và đặc biệt hữu hiệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Infor CloudSuite Industrial – Giải pháp ERP toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Infor CloudSuite Industrial – Giải pháp ERP toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hệ thống ERP được thiết kế theo các phân hệ trong doanh nghiệp. Những phân hệ chức năng chính được chia tích hợp với những hoạt động kinh doanh chuyên biệt như tài chính kế toán, sản xuất và phân phối. Những phân hệ khác có thể được thêm vào hệ thống lõi. Ví dụ, một doanh nghiệp cần một phân hệ bán hàng mạnh để giúp họ duy trì cơ hội bán hàng, dữ liệu nhân viên bán hàng, dữ liệu thống kê bán hàng,…

Chức năng của phần mềm Infor ERP là tích hợp tất cả các quy trình, phòng ban của doanh nghiệp vào một hệ thống duy nhất để theo dõi dễ dàng hơn, nhưng cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác. Hệ thống Infor CloudSuite Industrial với trên 1.000 chức năng, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu của doanh nghiệp như: xây dựng, sản xuất, may mặc, cơ khí,..

Cùng tìm hiểu một số chức năng chính phần mềm Infor:

Infor CloudSuite Industrial – Giải pháp ERP toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các chứng năng chính của phần mềm Infor CloudSuite Industrial
  1. Tài chính kế toán – Financial

Bao gồm các module quản lý Sổ cái tổng hợp; Kế toán phải thu; Kế toán phải trả; Quản lý dòng tiền; và các báo cáo kế toán, báo cáo quản trị tài chính, các báo cáo theo quy định của Bộ tài chính như Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, thuế VAT và báo cáo dòng tiền.

Quản lý tài sản cố định: quản lý các thông tin tài sản cố định, các giao dịch về tài sản cố định như mua mới, điều chuyển, điều chỉnh nguyên giá, thanh lí và tính khấu hao…

  1. Quản lý mua hàng – Purchasing Order

Theo dõi các đối tượng như yêu cầu mua hàng, các báo giá của nhà cung cấp, thông tin nhà cung cấp, các hợp đồng mua hàng hay đơn mua hàng. Và đối chiếu với hoá đơn mua hàng, nhận hàng, trả lại hàng, kế toán công nợ phải trả và hệ thống báo tra cứu thông tin và báo cáo quản trị phong phú.

  1. Kiểm soát bán hàng – Order Management

Theo dõi các thông tin liên quan đến các hợp đồng bán hàng hay đơn bán hàng, thông tin khách hàng, giao hàng cho khách hàng, đối chiếu với hoá đơn bán hàng và công nợ phải thu. Phân hệ bán hàng cho phép nhập, xử lí đơn đặt hàng, Thuế doanh thu/ thuế GTGT, Kế hoạch giao hàng, Vận chuyển, Mua giao thẳng (không qua kho), Treo đơn đặt hàng, Kiểm tra tín dụng, Chính sách giá và chiết khấu, Hàng trả lại…

  1. Kiểm soát tồn kho và vật tư – Inventory Control

Quản lý cấu trúc kho đa dạng, phù hợp với yêu cầu quản lý kho phức tạp một cách có hiệu quả. Phân hệ này quản lý các các thông tin về nguyên vật liệu, hàng hoá và kho tương ứng, chính sách tồn trữ, các giao dịch kho như nhập kho, xuất kho, chuyển kho, hàng trả lại…

  1. Quản trị sản xuất và tính giá thành sản phẩm – Manufacturing

Tập hơp Nhu cầu sản xuất (MDS: Master Damand Schedule), lập Kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule), tập hợp Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất (MRP – Material Resource Planning), lập Định mức nguyên vật liệu (Bills of material), tính giá thành sản phẩm (Costing), quản lý các công đoạn sản xuất và giá trị, số lượng sản phẩm dở dang (WIP – Work in Process), phân tích năng lực sản xuất và quản lý nguồn lực sản xuất (Capacity and Resources), quản lý chất lượng sản phẩm (Quality), quản lý quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (Engineering)

Các phân hệ này được tích hợp với nhau theo sơ đồ sau:

Infor CloudSuite Industrial – Giải pháp ERP toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sơ đồ lượng dữ liệu trong Infor ERP

Tiện ích của phần mềm Infor cho phép người sử dụng:

  • Nhập dữ liệu một lần đối với các giao dịch tránh thiếu sót hay sai lệch dữ liệu giữa các phòng ban như dữ liệu giữa PO và kế toán công nợ phải trả, giữa bán hàng và doanh thu…
  • Cho phép truy vấn sâu (drill down)các giao dịch: Hệ thống cho phép hiển thị các giao dịch tổng hợp trên phân hệ Sổ cái nhưng có thể truy vấn sâu thông tin chi tiết đến từng nghiệp vụ phát sinh như hóa đơn mua hàng, đơn mua hàng, phiếu nhập kho và yêu cầu mua hàng. Khả năng truy vấn sâu cho phép NSD kiểm soát được nguồn gốc của các giao dịch và hỗ trợ tốt cho công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán tài chính.
  • Thực hiện được các tính toán phức tạp liên quan đến dữ liệu do nhiều phòng ban chức năng quản lý. Đơn cử như việc tập hợp tính toán NVL cần cho sản xuất, hệ thống sẽ căn cứ dữ liệu tích hợp từ nhiều phân hệ khác nhau như: hàng còn trong kho bao gồm NVL và thành phẩm (phân hệ INV), các PO đã được duyệt (phân hệ PO), các lệnh sản xuất dở dang (WIP trong phân hệ SX), các lệnh sản xuất đã lên kế hoạch…
  • Khả năng tự động hóa nhiều tác vụ: cho phép các tính năng tạo tự động như từ PO có thể tạo tự động Invoice cho kế toán, cập nhật số liệu từ các sổ phụ kế toán lên sổ cái…
  • Chia sẻ nhiều thông tin chung tránh sự chồng chéo và lặp lại các thông tin liên quan đến nhiều phòng ban như thông tin Khách hàng được chia sẻ cho phân hệ Bán hàng và kế toán Công nợ phải thu (AP), thông tin Nhà cung cấp chia sẻ cho các phân hệ Mua hàng và kế toán công nợ phải trả (AR), Mã vật tư hàng hóa chia sẻ trong toàn bộ hệ thống.

Xem thêm: Dịch vụ triển khai ERP

Theo dõi chúng tôi trên: YoutubeFanpage


Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận