iERP triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai

iERP triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai

Xi măng Hoàng Mai được thành lập ngày 07 tháng 10 năm 1995 là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng với Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hà Tiên, Vicem Hải Phòng….Các sản phẩm của Vicem Hoàng Mai, đã và đang được cung cấp cho các công trình trọng điểm quốc gia như: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủy điện Bản Vẽ, Cầu Vĩnh Tuy, Bến Thủy 2, Tổ hợp gang thép Formosa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng …

Là doanh nghiệp có quy mô lớn và định hướng phát triển lâu dài, việc triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP là nhu cầu cấp thiết mà ban lãnh đạo công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai đã đề ra, nhằm tối ưu công tác quản trị, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.

Triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai
Triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai

Những giai đoạn chính trong quá trình triển khai hệ thống Oracle EBS R12 tại xi măng Hoàng Mai

Chính vì những nhu cầu cấp thiết này, ngày 31 tháng 12 năm 2015 đại diện cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai công ty mẹ Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã kí kết với Công ty Cổ phần dịch vụ iERP triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai. Sau gần 05 tháng triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp Oracle EBS phiên bản R12, hệ thống đã được đưa vào vận hành chính thức tại tất cả các đơn vị thuộc công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Với sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ của Xi măng Hoàng Mai cùng tác phong chuyên nghiệp, nhiệt huyết, chăm chỉ của các chuyên gia tư vấn triển khai của iERP, 5 giai đoạn chính của dự án đã được hoàn thành, bao gồm:

 • Kick-off, chuẩn bị dự án
 • Xây dựng hệ thống mẫu, phân tích, thiết kế
 • Xây dựng hệ thống
 • Chuyển đổi hệ thống và đào tạo diện rộng
 • Vận hành hệ thống.
Triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai
Oracle EBS

Những phân hệ đã triển khai tại Xi măng Hoàng Mai

Các phân hệ đã triển khai cho Xi măng Hoàng Mai bao gồm

1. Phân hệ Tài chính- Kế toán bao gồm

 • Kế toán tổng hợp và quản trị;
 • Kế toán công nợ phải trả;
 • Kế toán công nợ phải thu;
 • Kế toán vật tư;
 • Kế toán tài sản cố định ;
 • Kế toán tiền;
 • Kế toán sản xuất và tính giá thành.
 • Kế toán ngân sách

Xem thêm: Doanh nghiệp nên ứng dụng ERP khi nào?

2. Phân hệ Quản lý mua hàng – vật tư:

Đảm bảo các quy trình tác nghiệp hàng ngày, hàng kỳ của bộ phân quản lý mua hàng gồm các nghiệp vụ:

 • Quản lý yêu cầu mua hàng;
 • Quản lý lựa chọn nhà cung cấp;
 • Quản lý hợp đồng / đơn hàng;
 • Quản lý giao nhận hàng;
 • Quản lý ngân sách mua hàng;
 • Quản lý nhà cung cấp.

Đảm bảo chia sẻ dữ liệu , kết nối liên thông với các phòng ban trong đơn vị

 • Các phòng, ban, phân xưởng sử dụng – yêu cầu mua;
 • Quản lý giao nhận – kho – vật tư;
 • Quản lý Hợp đồng – kế toán – phải trả – nhà cung cấp.

Phân hệ Quản lý kho

Đảm bảo các quy trình tác nghiệp hàng ngày, hàng kỳ của bộ phận quản lý kho gồm các nghiệp vụ:

 • Quản lý giao nhận hàng hóa;
 • Quản lý hàng tồn kho;
 • Quản lý suất / nhập kho;
 • Quản lý kiểm kê;
 • Quản lý hệ thống mã, danh mục vật tư, hàng hóa, …

Đảm bảo chi sẻ dữ liệu, kết nối liên thông với các phòng ban trong đơn vị:

 • Mua hàng / bán hàng – giao nhận – kho;
 • Xuất / nhập kho – sản xuất – kế toán;
 • Cấp phát mã – kho – kỹ thuật.

Triển khai và vận hành hệ thống Oracle EBS phiên bản R12 tại xi măng Hoàng Mai

Phân hệ quản lý sản xuất:

Đảm bảo các quy trình tác nghiệp hàng ngày, hàng kỳ của bộ phận quản lý sản xuất gồm các nghiệp vụ:

 • Quản lý định mực nguyên vật liệu;
 • Quản lý quy trình sản xuất;
 • Quản lý lệnh sản xuất;
 • Quản lý yêu cầu cấp vật tư cho sản xuất;
 • Quản lý thống kê sản xuất;
 • Quản lý tham số kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông với các phòng ban trong đơn vị:

 • Định mức, quy trình sản xuất – Phòng kỹ thuật – các bộ phận sản xuất trực tiếp;
 • Lệnh sản xuất – phòng kỹ thuật – thống kê phân xưởng;;
 • Kho – cấp vật tư cho sản xuất;
 • Thống kê sản xuất – kế toán.

Phân hệ quản lý bán hàng

Đảm bảo các quy trình tác nghiệp hàng ngày, hàng kỳ của các bộ phận quản lý sản xuất gồm các nghiệp vụ:

 • Quản lý hợp đồng;
 • Quản lý đơn đặt hàng;
 • Quản lý chính sách giá;
 • Quản lý xuất hóa đơn;
 • Quản lý địa bàn;
 • Quản lý công nợ đặt hàng;
 • Quản lý giao hàng;
 • Quản lý chăm sóc khách hàng.

Đảm bảo chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông với các phòng ban trong đơn vị

 • Kho – giao nhận – xí nghiệp tiêu thụ;
 • Hóa đơn – khách hàng – xí nghiệp tiêu thụ – kế toán.
 • Xây dựng các báo cáo
 • Xây dựng báo cáo và sửa đổi phần mềm phần hành tài chính kế toán;
 • Xây dựng báo cáo và sửa đổi phần mềm phần hành mua sắm và quản lý hàng tồn kho;
 • Xây dựng báo cáo và sửa đổi phần mềm phần hành quản lý bán hàng;
 • Xây dựng báo cáo và sửa đổi phần mềm phần hành thống kê sản xuất và tính giá thành sản phẩm;
 • Tích hợp với các hệ thống sẵn có như quản lý nhân sự tiền lương, quản lý ngân sách, trạm cân tự động, mày đếm bao …

Như vậy thời gian tới iERP sẽ tiếp tục hỗ trợ vận hành hệ thống, hoàn tất đối chiếu số liệu 2 kỳ sau vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ CNTT Xi măng Hoàng Mai, bàn giao quy trình hỗ trợ bảo hành hệ thống và cuối cùng là nghiệm thu hệ thống.

Theo dõi chúng tôi trên: YoutubeFanpage


Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận